PGNiG zmniejszy dostawy gazu dla energetyki KGHM do 41,5 mln m3 rocznie

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2014 16:24
Należąca do PGNiG kopalnia ropy i gazu Lubiatów-Miedzychód-Grotów (LMG). Fot. Materiały prasowe PGNiG (4)

KGHM Polska Miedź podpisała aneks do umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), zmniejszający roczne dostawy gazu dla KGHM do 41,5 mln m3 z 266 mln m3. Szacunkowa wartość umowy po podpisaniu aneksu wynosi ok. 830 mln zł.

"Umowa z 2010 roku dotyczy zakupu gazu ziemnego na cele energetyczne – zasilania dwóch bloków gazowo-parowych o mocy ok. 45 MWe każdy i obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku. Na mocy aneksu wolumen dostaw został zmniejszony z 266 mln m3 do 41,5 mln m3 rocznie" - czytamy w komunikacie.

Powodem zmiany jest ograniczenie przez KGHM Polska Miedź S.A. produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem wskutek zmian w systemie wsparcia dla kogeneracji w 2013 roku oraz niskich cen energii elektrycznej, wyjaśniono.

"Strony nie wykluczają powrotu do pierwotnego wolumenu dostaw po poprawie otoczenia regulacyjnego i makroekonomicznego" - czytamy dalej.

Równolegle aneksowane zostały trzy pozostałe umowy zakupu paliwa gazowego od PGNiG. Ich zmiana dotyczy wyłącznie okresu obowiązywania umowy, który w miejsce bezterminowego będzie sięgać 30 czerwca 2033 roku. Szacunkowa łączna wartość trzech umów w okresie ich obowiązywania wynosi ok. 2,8 mld zł.

"Zmiana ta oznacza zabezpieczenie długofalowej współpracy z głównym dostawcą paliwa gazowego tj. PGNiG w zakresie zakupu zaazotowanego gazu ziemnego" - podsumowano w komunikacie.

Źródło: ISBnews